Kammarfestivalen

KAMMARFESTIVALEN

Den allmännyttiga och ideella föreningen Aino Acktén huvilan ystävät ry. grundades år 2009 för bedriva kulturverksamhet i operasångerskan Aino Acktés villa, efter att Helsingfors Kulturcentral sagt upp villans hyreskontrakt och kulturverksamhet av besparingsskäl. Den kulturhistoriskt värdefulla villan med fantastisk akustik finns i Helsingfors på Degerö, mitt i en stor, vacker park vid stranden. På våren 2011 upptäcktes allvarliga fuktskador i villan, varpå den sattes i bruksförbud och kulturverksamheten måste flyttas till en alternativ ort.

Fesivalens konstnärliga ledare är dans-och recitationkonstnären Suvi Olavinen.

Den skyddade villan väntar ännu på grundlig renovering.