Finländsk violin-kammarmusik från 1920-talet

Date: 4.9.
Tid: 19:00 - 20:00
Lokation: Café Sonck
Biljetter: 20 €
-

Hurdan violinmusik komponerades i Finland i skuggan av Sibelius? Den här konsertens verk ger en fin utblick hur olika musikstilar var aktuella i Finland på 1920-talet. Helvi Leiviskäs Pianotrio reperesenterar sen romantiskstil, Erkki Melartins Stråktrio nationell romantiskstil medan Väinö Raitios violin-piano stycken är modernistiska.

 

Annemarie Åström, violin

Tiina Karakorpi, piano

Atte Kilpeläinen, viola

Tomas Nunez-Garces, cello

KAAÅS-trio