Mångsidika keyboardisten Päivi Vesalainen trollband en liten men intensivt koncentrerad publik.