September 2019

Thursday 19.9.2019 19:30 - 21:00 Kallion kirkko


Trio Lampenius-Kivilaakso-Mikkola was born out of the need to play...

Read more...